El Pla d’actuació municipal (PAM)

El Pla d’actuació municipal és el document que recull els compromisos de l’equip de govern municipal amb la ciutadania per al mandat actual 2019-2023 i que conté les actuacions que es consideren estratègiques per avançar cap a l’Horitzó del Sant Joan Despí 2025 que es va definir de manera participada l’any 2014, tot afegint els 17 objectius de desenvolupament sostenible (ODS) que en el marc de l’agenda 2030 de Nacions Unides, incorporen en tots els casos objectius relacionats amb competències i responsabilitats locals.

El Pla d’actuació municipal de Sant Joan Despí 2020-2023, afegeix a la vi...

Ajuntament de Sant Joan Despí